Wie zijn wij?

Lions club Scherpenzeel Woudenberg is een van de vele Lions clubs in Nederland, die onderdeel zijn van de Internationale Lions organisatie. Wereldwijd hebben we hetzelfde motto: "WE SERVE", ofwel "WIJ DIENEN". Lions club Scherpenzeel Woudenberg is een club, bestaande uit zowel dames als heren, opgericht in 1979.

Wie zijn onze leden?

We hebben een ledenbestand met een grote diversiteit aan achtergrond en beroep. Wij hebben allen een sociale en/of economische binding met Scherpenzeel, Woudenberg of Renswoude. Een aantal dingen hebben wij met elkaar gemeen:

  • Wij staan open voor dienstverlening aan anderen
  • Wij vinden het leuk met elkaar iets te organiseren
  • Wij steken graag de handen uit de mouwen

Dat geeft voldoening en schept een band. Dat laatste vinden we, naast ons motto "we serve" heel belangrijk. Vriendschap, respect, veel plezier onderling en elkaar tot steun zijn, zijn belangrijke ingrediënten.

Wat doen we?

Om het motto "we serve" inhoud te geven selecteren we goede doelen om geld voor in te zamelen. Fondsenwerving geschiedt door het organiseren van activiteiten die geld opleveren. Daarnaast organiseren we ook activiteiten die geen geld opleveren, maar het motto van de club ondersteunen door de handen uit de mouwen te steken.